Sinds 1 februari 2011 woon ik op Vogelvlucht!

Een prettige én veilige locatie voor mensen met een ASS aandoening.
Lees ook alle kenmerken in de PDF : Asperger Syndroom
   All insight in Physics is also explained at this link: English Blog.

e-mail mij hier: Maarten Tom de Hoop

Conclusies

De oplossingen voor de uitgebreidheid van alle elementaire deeltjes geven alle eigenschappen van de bekende Hilbert-ruimte, zoals deze gebruikt wordt in de QM, ofwel het beantwoord vraag 6 van de 23 probleemstellingen van David Hilbert.

Ons universum heeft 3 families fermionen die alléén verschillende rust-massa's hebben. De altijd geldige symmetrie groep van ons 4D-ruimtetijd universum is de SAP uitgebreide Poincaré-groep. Deze symmetrie-groep laat alléén stabiele spins s є{2, 1, ½} toe. De enige massaloze deeltjes zijn het spin1 foton, het krachtdeeltje van het anti-symmetrische EM-veld en het spin2 graviton, het krachtdeeltje van het symmetrische gravitatieveld. Het foton laat alléén polarisatie zien in de 2 richtingen loodrecht op de bewegingsrichting. Het spin2 graviton heeft 2 onafhankelijke polarisaties, waarvan de eerste de zgn. richtingspolarisaties geven net als bij het foton, waarvan er weer maar 2 echt bestaan.
De stabiele bronnen van het gravitatieveld en het EM-veld zijn resp. de spin½ massa en lading.
De enige elementaire fermionen in ons universum zijn de geladen elektron, muon en tauon, en de ongeladen elektron-, muon- en tauon-neutrino families.
Alle fermionen hebben zgn. anti-deeltjes gekenmerkt door van teken verwisselde lading of van teken verwisselde spin bij neutrino's.
De totale ijksymmetrie van de SAP uitgebreide Poincaré symmetrie groep is de groep: U(1)xSU(2)xSU(3). U(1)xSU(2) beschrijft het foton en de zwakke kernkrachten en SU(3) beschrijft alle quarks, die door mij als spin3/2 worden beschreven. Alle quarks hebben elektrische lading en kunnen alleen gecombineerd voorkomen. Alle mogelijke gecombineerde quarks worden hadronen genoemd. De spin½ fermionen worden de baryonen genoemd (zoals bijv. het proton en het neutron in de 1ste familie) en de gecombineerde bosonen worden gluonen (die quarks van een kleurloos baryon bijeenhouden) en mesonen genoemd.

Spinloze elementaire deeltjes kunnen niet bestaan, omdat deze altijd op de SR wereldlijn bewegen en daardoor wiskundig de vrijheid missen om kromming van ruimtetijd toe te laten, ofwel deze deeltjes zijn strijdig met het SAP! Spinloze elementaire deeltjes missen hierdoor de wiskundige vrijheid om te kunnen trillen, dus ze kunnen géén energie dragen!

Volgens mij is het algemeen veronderstelde elementaire spinloze massieve Higgs deeltje onmogelijk!!!
Alle divergenties in alle lokale K(wanten)V(elden)T(heorieën) verdwijnen als alle elementaire deeltjes uitgebreid worden beschreven in het 2D-vlak loodrecht op de waargenomen bewegingsrichting. Een zgn. Higgs-mechanisme is niet meer nodig en kan niet eens om tot een vereiste niet-reduceerbare beschrijving te komen.

Alle zgn. Super(d.i. 2D)Snaren theorieën zijn ook onmogelijk! Elke willekeurige beschrijving met andere dan 3 ruimtelijke vrijheidsgraden beschrijft fictie. Immers in niet 4D-ruimtetijd kan wiskundig niets bestaan. Bovendien is de enige correcte beschrijving van alles wat we ervaren een niet-reduceerbare beschrijving, waardoor zgn. Super-partners niet mogelijk zijn.
Zoals Edward Witten zelf zegt, zijn er in de natuurkunde 2 onafhankelijke oorzaken van onzekerheid. De eerste oorzaak zijn de onzekerheidsrelaties van de QM en de tweede oorzaak is volgens Edward Witten de grootte van de snaar ter grootte van de Planck-lengte. Hier ben ik het niet mee eens, volgens mij volgen alle onzekerheidsrelaties van de QM eenduidig uit de SR theorie als men correct kromming van ruimtetijd in vlakke SR ruimte meeneemt.

Klaar
 

Laatste verandering: 01-08-2011 23:34:50