Sinds 1 februari 2011 woon ik op Vogelvlucht!

Een prettige én veilige locatie voor mensen met een ASS aandoening.
Lees ook alle kenmerken in de PDF : Asperger Syndroom
   All insight in Physics is also explained at this link: English Blog.
 

E-mail mij hier: Maarten Tom de Hoop

Waarom begrijpt nog steeds niemand de KM !?!

KM wordt wiskundig geanalyseerd in de oneindig dimensionale complexe Hilbert-ruimte. Met strikt logische redeneringen doet de wiskunde uitspraken (stellingen) over gedefinieerde objecten en formuleert verbanden daartussen. Wiskunde is altijd figuurlijk voor te stellen in een lineaire 3D-ruimte die tezamen met de tijd met de SR Einstein 4D-ruimtetijd vectoren voor te stellen is.
Door het lineaire karakter is wiskunde een eenvoudig hulpmiddel om patronen en structuren te bestuderen. Echter kromming van ruimtetijd is hierdoor niet automatisch meegenomen, waardoor deze analyse meestal niet aan het SAP voldoet! In alle wiskundige analyses van de KM wordt het SAP niet meegenomen! En dit is precies waarom niemand er ook maar iets van begrijpt. Zoals het (aan-)geleerd wordt is er ook niets van te begrijpen. Dit komt niet door de mooie wiskunde an sich, maar door het verkeerde gebruik ervan in alle KM analyses.


Ook op microscopische schaal moet men kromming van ruimtetijd meenemen, ofwel voldoen aan het SAP, net zoals men dat doet bij het beschrijven van de planeten rond de zon (Schwarzschild). Zelfs als in deze analyse de macroscopische kromming verwaarloosbaar klein is en een puur lineaire analyse voldoende is! Deze microscopische kromming van ruimtetijd is eenvoudig wiskundig mee te nemen. Kromming impliceert afwijken van de 1D-rechte lijn. Deze kromming impliceert nu niet één vrijheidsgraad gegeven door een lineaire as met een schaalverdeling, maar een punt van kromming op een eindige afstand in het 2D-vlak loodrecht op de positie van het beschreven punt op de SR 1D-wereldlijn. Hoe moet de KM nu herschreven worden om tot een logisch consistente wiskundige analyse te komen?

Zoals bekend bezitten alle elementaire deeltjes energie recht-evenredig met een frequentie. Deze deeltje-eigen trilling moet nu in het 2D-vlak loodrecht op de wereldlijn van het beschreven elementaire deeltje wiskundig worden beschreven. De maximale afstand van het trillende punt t.o.v. de gemiddelde positie op de wereldlijn blijkt nu twee maal de minimale afstand te zijn. De gemiddelde afstand t.o.v. de gemiddelde wereldlijn blijkt nu recht-evenredig met de spin x Planck-lengte x Gulden-Snede. Ik was tevreden met dit resultaat, omdat dit precies verklaart waarom de Gulden-Snede zo veelvuldig wordt waargenomen. De oplossing van de tweedegraads DV, die eigenlijk gewoon de spin beschrijft, had als tweede constante precies de Gulden-Snede (φ = 1 + 1/φ). De oplossingsruimte van deze SR DV verklaart ook waarom de KM in de complexe Hilbertruimte moet worden opgelost. Eigenlijk lost dit probleem 6 op van de wiskundige problemen van David Hilbert. Hierna vond ik de KM pas logisch begrijpbaar met eenvoudige mooie wiskundige analyse.

Dat de enige mogelijke wiskundige analyse van onze werkelijkheid in een 4D-ruimtetijd plaats moet vinden komt omdat alléén in deze wiskundige ruimte knopen te leggen zijn. Dit is in 2004 aangetoond door Grigori Perelman. Zonder knopen zijn geen altijd massieve fermionen te beschrijven als harmonisch oscillerende trillingen in het 2D-vlak loodrecht op de gemiddelde positie (SR-wereldlijn).

Klaar

Laatste verandering: 27-06-2012 18:41:04