Sinds 1 februari 2011 woon ik op Vogelvlucht!

Een prettige én veilige locatie voor mensen met een ASS aandoening.
Lees ook alle kenmerken in de PDF : Asperger Syndroom
   All insight in Physics is also explained at this link: English Blog.

Hoe kijk ik nu tegen spinloze
elementaire deeltjes aan?
In de QM komt spin als een noodzakelijke eigenschap van alle elementaire deeltjes naar voren.

In 1998 is mij via een wiskundige analyse duidelijk geworden dat spin een eigenschap van QM is om deze analyse via een lineaire beschrijving te laten voldoen aan Einstein's S(amenhangende)A(cties)P(rincipe). Met het zgn. SAP heeft Einstein bewezen dat alle mogelijke acties in ons 4D-ruimtetijd universum afhankelijk zijn van de spin2 gravitatie actie, die via kromming van ruimtetijd beschreven moet worden. Naar mijn idee is dit de enige reden dat dit wiskundig als een spin2 boson beschreven moet worden.
Buiten niet relevante singulariteiten (Black Holes en zgn. Big Bangs) is kromming van ruimtetijd wiskundig te beschrijven met een verdubbeling van het aantal vrijheidsgraden.
Een wiskundige beschrijving van deze noodzakelijke eigenschap kan alléén in een lineaire beschrijving, zodat begrippen zoals differentiëren en integreren gebruikt kunnen worden.

Deze relativistische analyse kan wiskundig alleen SR worden uitgevoerd, ofwel de SAP vereiste verdubbeling van vrijheidsgraden moet SR in een lineaire ruimte worden opgelost.
Wiskundig moeten alle elementaire deeltjes dus als harmonisch oscillerende punten in het
2D-vlak loodrecht op de waargenomen bewegingsrichting (SR wereldlijn) worden opgelost.
Tot mijn verrassing bleken deze oplossingen niet alleen in de complexe ruimte te liggen, maar ook precies alle eigenschappen van de bekende Hilbert-ruimte te verklaren.
Hiermee blijkt probleem 6 van de 23 problemen van David Hilbert precies te worden opgelost.

Conclusies:
Elementaire spinloze deeltjes kunnen wiskundig niet bestaan.
Alle waargenomen zgn. spinloze verschijnselen kunnen alléén aanwezig zijn via samengestelde elementaire deeltjes die samengesteld wiskundig beschreven resoneren.
Een elementair spinloos deeltje kan wiskundig geanalyseerd alléén op de SR wereldlijn bewegen. Een zo beschreven deeltje kan niét oscilleren, ofwel kan géén energie bezitten!

In 1988 ging ik nog uit van een spinloos Higgs boson als een samengesteld deeltje, zodat het wiskundig de mogelijkheid heeft om een detecteerbare frequentie te bezitten.
Mijn afstudeeropdracht van
1989 ging ook uit van een samengesteld Higgs boson, en absoluut onbegrip van de altijd gebruikte QM heeft mij uiteindelijk de conclusie laten trekken dat elementaire spinloze deeltjes wiskundig niets anders dan fictie zijn.

In de in 2008 nog steeds onbegrepen QM blijken alle frustrerende onbegrepen problemen te worden opgelost met elementaire spinloze deeltjes. Naar mijn idee komt dit omdat dergelijke deeltjes wiskundig gezien de enige mogelijke elementaire deeltjes zijn die via een puur lineair wiskundige, ofwel standaard QM beschrijving, alle QM onbegrepen oplossingen van onze wereld wiskundig eenvoudig geven.

Voor mij is nu
100% zeker dat er nooit een elementair spinloos deeltje zal worden waargenomen, immers dergelijke fictieve wiskundige constructies kunnen niet oscilleren, ofwel géén energie dragen!

De meest bekende fictieve bosonen.  Terug naar Tom zijn weblog.

Laatste verandering: 01-08-2011 23:37:52