Sinds 1 februari 2011 woon ik op
Vogelvlucht!

Een prettige én veilige locatie voor mensen met een ASS aandoening.
Lees ook alle kenmerken in de PDF : Asperger Syndroom
   All insight in Physics is also explained at this link: English Blog.
 


In 2017 zal de LHC laten zien dat het spinloze Higgs boson niet
bestaat!

Daarnaast is Super-Symmetrie ongeldig gebleken, omdat anders de Lichtste Super-Partner allang ontdekt zou zijn!
Een Super-Partner van een Elementair deeltje heeft spin die ½-eenheid afwijkt en krijgt dan een "s" voor de naam
!

Materie-deeltjes, Fermionen, hebben halfwaardige spin {½, 1½} en Krachten-deeltjes, Bosonen, hebben heelwaardige spin {1, 2}.

Spin is een eigenschap die nodig is om het SM van de SR KVT (d.i. KM) te laten voldoen aan het SAP!
Als Elementaire Deeltjes beschreven worden als Harmonische Oscillatoren in het 2D-vlak loodrecht op de bewegingsrichting, dan voldoen ze aan het SAP.
Fermionen moeten beschreven worden met Open-RvW en Bosonen met Gesloten-RvW.
Hierom bezitten alle Fermionen rust-massa's > 0 en mogelijk meerdere Fermi-Families met alléén verschillende rust-massa's.
Alléén Bosonen kunnen alléén wisselwerken in de bewegingsrichting, maar ze moeten dan wel als Harmonische-Oscillatoren Elektrisch neutraal zijn (géén Magnetisch-Moment bezitten)! Alléén het spin2 "onzichtbare" Graviton van het "Symmetrische" Gravitatie-veld en het spin1 zichtbare Foton van het Anti-Symmetrische EM-veld zijn zonder rust-massa!

Nu Super-Symmetrie ongeldig is, blijken direct wiskundig álle Super-Snaren theorieën ongeldig door divergenties!
Hierom geloven nog héél véél fysici in
Super-Symmetrie, omdat ze niet willen dat het werk van Edward Witten fout is!

Door Open-RvW kunnen Fermionen wisselwerken met andere Elementaire Deeltjes in álle 3D-ruimtelijke richtingen. Hierom wisselwerken ze ALTIJD met het spin2 Graviton van het Gravitatie-veld, ofwel ze bezitten állemaal rust-massa's groter dan nul. De Harmonische Oscillatie in het 2D-vlak loodrecht op de waargenomen bewegingsrichting kan door massa > 0 zowel vooruit, achteruit en weer vooruit geanalyseerd worden. Deze Oscillatie moet in een wiskundige analyse gebruikt worden die knopen toelaat om ALTIJD massieve fermionen te kunnen beschrijven, ofwel kan alléén in de eenvoudig voor te stellen 4D-ruimtetijd analyse zoals bedacht door Albert Einstein in zijn SR.

In de zomer van 2003 hielp Grigori Perelman Prof. Dr. Richard Hamilton aan de Stony Brook univ. in NY met het bewijzen van de Poincaré-conjecture. Perelman zijn drie publicaties staan hier. Tijdens deze analyses kwam Grigori Perelman óók tot de conclusie dat wiskundige (gesloten) knopen alléén beschreven kunnen worden in de goed voor te stellen 4D-Ruimtetijd zoals die door iedereen ALTIJD ervaren wordt.

M.a.w. de énig correcte analyses van ALLES moeten Fermionen, de Primaire Bronnen van alle Bosonen kunnen beschrijven! En hiervoor blijken we dankzij Grigori Perelman uitsluitend een Volledige Niet-Reduceerbare 4D-Ruimtetijd analyse te kunnen gebruiken! Zowieso blijken direct wiskundig álle Super-Snaren theorieën ongeldig door divergenties!

Daarom is ons bestaan alléén te analyseren in goed voor te stellen 4D-Ruimtetijd!

Verder vind ik de LHC wel een indrukwekkende lood-ionen versneller die extréém Precies blijkt!

OK

Laatste verandering: 08-11-2016 19:06:59