Sinds 1 februari 2011 woon ik op Vogelvlucht!

Een prettige én veilige locatie voor mensen met een ASS aandoening.
Lees ook alle kenmerken in de PDF : Asperger Syndroom
   All insight in Physics is also explained at this link: English Blog.
 

QM verklaard:

Voordat ik verder ga met de uitleg lijkt het mij duidelijk dat gebruik van QM begrepen wordt: http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
Uit deze eenvoudige uitleg komen meer vragen dan antwoorden naar voren, ofwel het eenvoudige feit dat QM onvolledig is!
Tot vandaag 8 juli 2009 blijkt de QM nog steeds niet begrepen te worden!
En dat terwijl Albert Einstein al bijna 90 jaren geleden zijn S(amenhangende)A(cties)P(rincipe) bewees!
En in dit eenvoudige wiskundige Principe blijkt dat elke wiskundige (d.i. lineaire) analyse alleen correct is als de gravitatie actie mee genomen wordt!
En een wiskundige beschrijving die gravitatie, ofwel kromming van 4D(imensionale)-Ruimte en Tijd meeneemt impliceert wiskundig NIETS meer
dan een VERDUBBELING van het wiskundig benodigde aantal vrijheidsgraden!

Hierom MOETEN álle (zogenaamde) elementaire deeltjes worden beschreven als wiskundig harmonisch oscillerende identiteiten in het 2D-vlak loodrecht op de waargenomen bewegingsrichting!

En, zoals uitgelegd in mijn geometrische symmetrie analyse van QVT zijn er géén verborgen variabelen in elke wiskundig correcte verklaring van QM!

Ofwel, elke correcte SR theorie van QM zal aan het SAP moeten voldoen!
Dit eenvoudige feit impliceert dat alle elementaire deeltjes wiskundig uitgebreid moeten worden beschreven in het 2D-vlak loodrecht op de beschreven bewegingsrichting. Deze wiskundige, ofwel SR lineaire, oplossingen verklaren waarom alle QM oplossingen in de complexe Hilbert-ruimte beschreven moeten worden, ofwel waarom alle elementaire deeltjes spin, ofwel behouden "intrinsiek impuls-moment" in de bewegingsrichting bezitten (heliciteit), én waarom alle elementaire deeltjes energie bezitten recht evenredig met een detecteerbare frequentie. Mijn beschrijving van uitgebreide deeltjes in het 2D-vlak loodrecht op de bewegingsrichting levert dus géén verborgen vrijheidsgraden op, maar verklaart spin wiskundig.

Deze wiskundige verklaring van het Standaard Model is een volledige niet-reduceerbare geometrische symmetrieën analyse, en beschrijft alle mogelijke elementaire deeltjes in elk mogelijk 4D-ruimtetijd universum, tezamen met alle eigenschappen van al deze elementaire deeltjes.

 Spinloze elementaire deeltjes zijn STRIJDIG met het SAP!
Echter tot aan vandaag toe, blijkt nog steeds geen enkele fysicus spin, ofwel "intrinsiek impulsmoment" te begrijpen van een echt beschreven punt-deeltje! Hierom ook gaan veel natuurkundigen er van uit dat het hele zware spinloze Higgs boson gevonden is bij de nieuwe LHC versneller te CERN.
Enkele natuurkundige experimenten bij de LHC:
ACE:                              Alice:                        Atlas:                        Tom de Hoop:

                                                                                                                                      Ir. M.T. de Hoop
Volgens een geometrische symmetrieeen analyse is SUSY NIET mogelijk en heeft elk universum altijd een 4D-ruimtetijd, dus NIET > 4D-ruimtetijd zoals in Super Snaren theorieën!

Laatste verandering: 04-07-2013 13:05:56